SEVOTECH a.s., Stará Turá, Slovakia

Sevotech a.s.

Ing. Ján Hodermarský

Novinky
05/2012 - Získali sme certifikát pre údržbu a opravy rádiových staníc Tadiran od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, vďaka ktorému môžeme plnohodnotne podporovať všetky spojovacie prostriedky rámci plnenia rámcovej zmluvy pre MO SR.

Montáž, opravy servis

Rádiová stanica RDM6/12

Popis
Rádioreléové vozidlá RDM 12-SRP obsahujú dve rádioreléové súpravy s anténnymi systémami, pracovné a skúšobné káble, meracie prístroje a záložné diely. Pracujú na vlnových podrozsahoch B a C v pásme metrových až decimetrových vĺn a slúžia na duplexný prenos nf signálov 12-kanálového súboru nosnej telefónie medzi dvoma pozemnými miestami rádioreléového spojenia. Súprava plní nielen funkciu koncovej stanice, ale pracuje tiež ako aktívne rádiorelé v niekoľkých úsekoch poľnej alebo stálej rádioreléovej siete.Rádioreléová súprava RDM 6/12-SRP obsahuje dve radioreléové súpravy s anténnymi systémami. Súpravy pracujú na vlnových podrozsahoch A, B,C (u RDM-6) a B, C u RDM-12 v pásme metrových až decimetrových vĺn a slúžia na duplexný prenos nf signálov 6/12-kanálového súboru nosnej telefónie medzi dvoma pozemnými miestami radioreléového spojenia. Súprava plní nielen funkciu koncovej stanice, ale pracuje tiež ako aktívne rádiorelé v niekoľkých úsekoch poľnej alebo stálej rádioreléovej siete. Súprava rádioreléových vozidiel RDM 6/12-SRP musí spolupracovať so súpravou nosnej telefónie SNT 6/12 pre prenos 6/12 telefónnych kanálov.
Umožňuje zaistiť spoľahlivé a trvalé spojenie do vzdialenosti 400 km so 6 až 8 transláciami, za podmienky priamej viditeľnosti medzi susednými spolupracujúcimi stanicami. V prevádzke sú vždy len tri prístroje vozidla 1. prístroj A, B alebo C (vf, mf a demodulačné obvody, obvody prijímača, vf výkonové odvody vysielača a združovací anténny filter)
2. prístroj F (oscilátory prijímača a vysielača, frekvenčnej ústredne pre ich riadenie a nf obvody)
3. prístroj Z (napájacie zdroje zo siete 220V striedavých)
Z funkčnej stránky ma každé vozidlo elektricky oddelenú prijímaciu a vysielaciu cestu so spoločnou anténou.
Zloženie
  Technické paramtere
  frekvenčný rozsah A (RDM-6) 60-120 MHz
  B 120-240 MHz
  C 240-480 MHz
  počet kanálov 600
  dosah vf úseku 45 až 100 km
  spôsob prevádzky duplexný
  výkon vysielača základný 5 W, zvýšený 50 W
  citlivosť podrozsah B: 45 µV
  podrozsah C: 38 µV
  napánie jf sieť, elektrocentrála, 220 V/50 Hz
  Galéria
  Akékoľvek publikovanie a rozširovanie obsahu týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Sevotech a.s. zakázané.
  Sevotech a.s. © 2005-2024