SEVOTECH a.s., Stará Turá, Slovakia

Sevotech a.s.

Ing. Ján Hodermarský

Novinky
05/2012 - Získali sme certifikát pre údržbu a opravy rádiových staníc Tadiran od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, vďaka ktorému môžeme plnohodnotne podporovať všetky spojovacie prostriedky rámci plnenia rámcovej zmluvy pre MO SR.

Montáž, opravy servis

Rádiová stanica PNR 500

Popis
PNR-500 je ručná softvérovo riadená rádiová stanica určená pre používanie ako osobná na veliteľskej úrovni. Frekvenčný rozsah rádiovej stanice je 400 až 449,9 MHz a zabezpečí spojenie na vzdialenosť až 800 m. Umožňuje plne duplexnú komunikáciu a vedenie konferencií vo vnútri siete. Súčasne môžu vysielať až 3 rádiové stanice a neobmedzený počet ich môže počúvať. Každá rdst. môže vysielať hlasovú alebo dátovú informáciu.
Technické paramtere
Frekvenčný rozsah 400 MHz až 449,9 MHz
Počet kanálov 500
Odstup kanálov 100 kHz
Predvoliteľné kanály 15
Druh modulácie DQPSK dátová
CVSD hlasová
Frekvenčná presnosť ± 3 x 10-6
Vysielací výkon vysielača min. 250 mW
Citlivosť prijímača 1,1 µV
Synchronizácia Vlastná, bez riadiacej stanice
Ovládanie príjem – vysielanie PTT klávesom
Hlasom (VOX)
Dátové rozhranie RS 232 asynchronné
Napájacie napätie 3,6 V nominálne
Akékoľvek publikovanie a rozširovanie obsahu týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Sevotech a.s. zakázané.
Sevotech a.s. © 2005-2024