SEVOTECH a.s., Stará Turá, Slovakia

Sevotech a.s.

Ing. Ján Hodermarský

Novinky
05/2012 - Získali sme certifikát pre údržbu a opravy rádiových staníc Tadiran od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, vďaka ktorému môžeme plnohodnotne podporovať všetky spojovacie prostriedky rámci plnenia rámcovej zmluvy pre MO SR.

Spoločnosť

Ponuka služieb

Služby a servis spojovacích zariadení
 • rádiové stanice malého výkonu
 • rádiové stanice stredného výkonu
 • rádiové stanice veľkého výkonu
 • rádioreléové stanice
 • linkovú techniku
Druhy opráv techniky
 • bežná oprava - do 24 hodín
 • stredná oprava - do 5 dní
 • generálna oprava - do 14 dní
Súčasťou každej opravy je revízny nález s diagnostikou, technické ošetrenie č.2, samotná oprava a priebežná revízia, ktorá musí byť podľa platných predpisov vykonaná každý rok na každom spojovacom prostriedku. Ponúkame servis priamo v jednotlivých útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl, čím sa značne uľahčí činnosť na oddeleniach logistiky, ušetria sa prostriedky s vagónovaním, strážnou službou, presunom po vlastnej osi a hlavne s prijateľnou cenou. Garantujeme vysokú kvalitu opráv so 6-mesačnou zárukou na opravované zariadenia a 2-ročnú záruku na nové náhradné dielce.
V kooperácii s VOP a.s. Trenčín zabezpečujeme servisné opravy pre mierové misie. Vykonávame bežné, stredné a generálne opravy a opravy nálezom aj na staršie spojovacie prostriedky typu: R-140, RDM-6/12, R-3A, OT-64M, OT-64 R3MR, BVP1-K1, BVP-2, T-72, Elektrocentrály EC-1kVA, 3kVA, 4kW a 6kW. Na jednotlivé rádiové stanice a elektrocentrály máme schválené technické podmienky podpísané Veliteľstvom logistiky a Úradom obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality Trenčín.

Vybavenie spoločnosti
 • technologickými postupmi na jednotlivé spojovacie zariadenia
 • kvalitnou pracovnou silou, zamestnancami bývalej opravovne v Novom Meste n/V
 • potrebným meracím parkom
Záruky spoločnosti
 • 24 hodinový servis na všetky spojovacie zariadenia
 • vysokú kvalitu opráv
Ponuka príslušenstva
 • náhradné diely pre opravovanú techniku
Akékoľvek publikovanie a rozširovanie obsahu týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Sevotech a.s. zakázané.
Sevotech a.s. © 2005-2024