SEVOTECH a.s., Stará Turá, Slovakia

Sevotech a.s.

Ing. Ján Hodermarský

Novinky
05/2012 - Získali sme certifikát pre údržbu a opravy rádiových staníc Tadiran od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, vďaka ktorému môžeme plnohodnotne podporovať všetky spojovacie prostriedky rámci plnenia rámcovej zmluvy pre MO SR.
Spoločnosť

Kontakt

SEVOTECH a.s.
IČO: 36 013 561, IČ DPH: SK 2020113799
Adresa: SNP 23, 916 01 Stará Turá, Slovensko
Prevádzka: Beckov č.72, 916 38 Beckov, Slovensko

Vedenie spoločnosti
Generálny riaditeľ
Ing. Ján Hodermarský
email: riaditel@sevotech.sk
mobil: 0905 254 690
tel: 032 748 44 63 - kancelária
Obchodný úsek
Obchodný referent
Zuzana Majtánová
email: obchod@sevotech.sk
mobil: 0902 129 750
tel/fax: 032 748 44 61
Marketing & Business development
Ing. Ladislav Hodermarský
email: hodermarskyl@sevotech.sk
mobil: 0914 244 644
Technický úsek
Referent hospodárskej mobilizácie
Magdaléna Dobiášová
email: dobiasovam@sevotech.sk
mobil: 0903 508 188
Technická podpora
email: techsupport@sevotech.sk
Ekonomický úsek
Ekonóm
email: ekonom@sevotech.sk
Akékoľvek publikovanie a rozširovanie obsahu týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Sevotech a.s. zakázané.
Sevotech a.s. © 2005-2024